SẢN PHẨM

máy bộ lenovo core 2 7500
Giá: 1.900.000

hp p4 3gb ram 1g hdd 80gb
Giá: 600.000

core 2 du 7500 ram 2gb hdd 160gb
Giá: 1.000.000

thung cpu acer core 2 hdd 80
Giá: 800.000

thung cpu acer core 2
Giá: 800.000

thung cpu i3 2100-ram 2g-hdd250gb
Giá: 3.000.000

may hp g640 ram 2g hdd 250g
Giá: 2.500.000

thung cpu g620 ram 4g vga 1g hdd 320
Giá: 2.800.000

thung cpu fpt e8500,ram 4gb ,vga 1g
Giá: 2.700.000