SẢN PHẨM

hdd 500gb western chính hãng
Giá: 600.000

hdd samsung 500g
Giá: 600.000

hdd seagate 320 tem vuong
Giá: 350.000

Samsung G3 di động - hard drive - 1 TB -
Giá: 1.000.000

Hitachi Ultrastar 1TB 32MB SATA3Gb
Giá: 800.000

hdd 250 werstern
Giá: 250.000

hdd 160 werstern
Giá: 160.000

HDD 250 SamSung
Giá: 250.000

samsung 160gb
Giá: 150.000

samsung 80gb
Giá: 100.000

seagate 250 bo mỏng tem vuông
Giá: 260.000

seagate mỏng 160 tem vuông
Giá: 150.000

seagate mỏng 80gb
Giá: 100.000