SẢN PHẨM

CPU
Giá: 4

cpu g3930
Giá: 900.000

i3 4160 soket 150
Giá: 1.950.000

core 2 quat q8200
Giá: 450.000

cpu g2030 socket 155
Giá: 250.000

cpu core2du e8400
Giá: 120.000

cpu core2du e7400
Giá: 90.000

cpu core2du e7300
Giá: 90.000

cpu dual core e5200
Giá: 20.000

cpu dual core 2140 tặng cho ai cần
Giá: Liên Hệ