THÔNG TIN CHI TIẾT
Sony vaio CR (Core 2 Duo)
Giá Bán: 4 VNĐ