THÔNG TIN CHI TIẾT
quadro fx 4400 512-256bit
Giá Bán: 600.000 VNĐ

bh 1 tháng 1 đổi 1