THÔNG TIN CHI TIẾT
seagate mỏng 80gb
Giá Bán: 100.000 VNĐ

seagate mỏng 72000 vòng  bh 1 tháng 1 đổi 1